Vrátenie tovaru

Nevybrali ste si správne? Odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu je možné do 14 dní.

 

Ako mám postupovať pri odstúpení od zmluvy bez udania dôvodu?

 

V lehote 14 dní od doručenia tovaru nám oznámte svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy. Najvhodnejšou možnosťou je kontaktovať nás na e-maile info@maniglo.sk. Použiť môžete aj vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete tu.

Tovar bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia, zašlite na adresu ManiGlo s. r. o., Okružná 347/30, 044 31 Družstevná pri Hornáde. Pokiaľ ste v súvislosti s uzavretím zmluvy od nás dostali tovar navyše zadarmo („darček“), je potrebné vrátiť aj tento darček.

Kúpnu cenu tovaru vám vrátime najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia. S platbou však môžeme v súlade so zákonom počkať, kým nám tovar nevrátite. V prípade, že odstúpite v prvých 14 dňoch od doručenia tovaru, náleží vám aj náhrada nákladov na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

 

Kedy môžem odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu?

 

U nás môžete vrátiť každý tovar, ktorý ste si u nás kúpili. Výnimkou je tovar, ktorý

a) bol prispôsobený či vyrobený podľa vašich požiadaviek (napr. obal s gravírovaním)

b) nie je možné vrátiť z hygienických dôvodov (napr. otvorené kozmetické a iné výrobky, ktoré prichádzajú do priameho styku s pokožkou)

V prípade, že si necháte zabaliť tovar ako darček či ekologicky, nie je tiež možné odstúpiť od zmluvy o službe darčekového alebo ekologického balenia, ak je tovar už zabalený, a služba teda poskytnutá. Upozorňujeme, že tovar pre vás balíme bezodkladne po urobení objednávky.

Ďalej nie je možné odstúpiť od zmluvy o darčekovom zabalení tovaru v momente, keď sme už pre vás tovar zabalili. Dovoľujeme si vás upozorniť, že podľa zákona zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než je nutné na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

 

Kontakty

 

Všetky otázky týkajúce sa odstúpenia bez udania dôvodu vám radi zodpovieme, ak nás budete kontaktovať na e-maile info@maniglo.sk